Upravit stránku

CS SOFT prodloužil servisní smlouvu pro simulátor CANI

Společnost CS SOFT prodloužila servisní smlouvu se svým dlouholetým zákazníkem společností Řízení letového provozu České republiky o dalších pět let.

Účelem této smlouvy je zajistit kvalitní a spolehlivou technickou a softwarovou podporu pro simulátor CANI, který je využíván střediskem CANI (Czech Air Navigation Institute) pro výcvik řídících letového provozu ŘLP ČR, s.p. a pro výcvik řídících letového provozu externích klientů.

SIMU CANI je komplexní ATC simulátor, vyvinutý společností CS SOFT, sloužící pro výcvik řídících letového provozu pro oblastní (ACC), přibližovací (APP) a letištní službu řízení (TWR). SIMU CANI byl ŘLP ČR, s.p. dodán a uveden do provozu v roce 2014. Poté prošel dalším plánovaným a zakázkovým vývojem prostřednictvím několika releasů (updatů) tak, aby neustále odrážel a naplňoval aktuální potřeby zákazníka. Poskytovaná servisní podpora tohoto produktu je v plné kompetenci společnosti CS SOFT.